TEL. 93 821 28 86
 • Gràcies
  Gràcies

Serveis

 • L’empresa va començar la seva activitat amb la voluntat de satisfer les necessitats dels clients en l’àmbit de la gestió de l’habitatge.

  En aquest sentit, les tasques de Portal9 no s’han limitat únicament a l’activitat de compra i venda, pròpia d’una immobiliària, sinó que al llarg d’aquest anys, ha augmentat el ventall de serveis per tal d’ajustar-se al màxim a la demanda dels nostres clients en la gestió de l’habitatge.

Tràmits

 • Contractes d'arrendament
  Gestió de fiances a Incasòl
  Liquidacions de fiances
  Canvis de nom o compte corrent dels subministraments
  Certificat d'eficiència energètica
  Cèdula d'habitabilitat
  Informes i valoracions
  Butlletins blaus

 •